Välfärden i fokus

Vård och omsorg är en kärnverksamhet vi i Nya Ulricehamn värnar om. Det ska vara tryggt att bli gammal. Vi ser med glädje fram emot nya fräscha vård- och omsorgsboenden både i Gällstad och i Ulricehamn. Vi kommer även verka för att det byggs trygghetsboenden för seniorer i anslutning till dessa boenden, så att man kan leva så självständigt som möjligt en längre period av sitt liv.

Rekryteringsbehoven inom sektorn är redan nu stora och förväntas öka då antalet äldre med omsorgsbehov blir fler. Nyckeln till att kunna rekrytera och behålla personal är goda arbetsvillkor med stor delaktighet och flexibla lösningar. Vi har som ambition att bli Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare och den resan har påbörjats, men ännu finns mycket kvar att göra.

Vårdtyngden behöver lätta, därför vill vi i Nya Ulricehamn anställa fler samt skapa en vikariepool med utbildad omsorgspersonal med fast anställning. Hemtjänstområdena är för stora, vilket gör att besöken och resorna tar tid. Här måste fler medarbetare in, så antalet vårdtagare för personalen blir mer hanterbar. Det innebär att de äldre får träffa färre olika medarbetare och därigenom får en ökad trygghet och bättre kontinuitet. Kontinuiteten är en viktig del i en trygg äldreomsorg.

Den centrala schemaläggningen och bemanningsenheten har visat sig vara kostsam och har heller inte fungerat optimalt. Det är nu dags att se över detta och i vissa fall flytta tillbaka schemaplaneringen till enheterna så att vi använder oss av den kompetens som redan finns ute i våra verksamheter. Schemaläggningen ska utformas så att så många som möjligt vill och orkar arbeta heltid. En återgång till var tredje helg skulle locka tillbaka flera medarbetare. Vi behöver varenda en.

I Ulricehamn har vi sjösatt ett tillitsbaserat arbetssätt inom välfärden. Vi vill se att man som ett led i detta ser över arbetsplaneringen då minutstyrningen inte visat sig kvalitativ, varken för vårdtagaren eller vårdgivaren. Vi vill utreda möjligheten att införa fri tid hos hemtjänsten enligt den så kallade Västerviksmodellen. Välfärden – en av valets viktigaste frågor.

Anna-Karin Sellberg (NU)

Markus Håkansson (NU)

Elisabeth Stålbrand (NU)

Mikael Levander (NU)

Elin Durstrand (NU)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait