Vi har olika syn i frågan om en folkomröstning

I Nya Ulricehamn finns det olika uppfattningar om hur vi ser på en eventuell folkomröstning om bevarandet av Marknadsplatsen som en parkeringsplats. Hälften av våra medlemmar menar att det är viktigt att bejaka folkinitiativet, att invånarna ska få säga sitt, att vi representerar väljarna och att vi därför ska lyssna på dem. Dessutom menar de att demokratin ska få ha sin gång om många anser att det är en viktig fråga, att folkomröstningar är en möjlighet som finns i lagen och att demokrati måste få kosta. Vidare menar de att parkeringsplatserna på Marknadsplatsen behövs, att det är viktigt att inte bygga igen öppna ytor och att Stureparken är en bättre plats för ett kulturhus.

Den andra hälften av våra medlemmar menar att vi drev frågan om en placering av kulturhuset i Stureparken så långt vi kunde, men vårt förslag vann inte. I stället var det Marknadsplatsen som röstades igenom av M, C, KD, L med stöd av S och V. Den representativa demokratin, de folkvalda i fullmäktige, hade talat. Processen för ett nytt kulturhus har nu kommit för långt och det blir för dyrt att återigen avbryta det och risken är att ett kulturhus aldrig blir verklighet. Folkinitiativet kommer också alldeles för sent, även om det är behjärtansvärt med all den kraft och energi som är nedlagd i frågan. Vidare kommer parkeringsfrågan gå att lösa med både parkeringar nära centrum och lite längre bort.

Oavsett om vi är för eller emot en folkomröstning i frågan så är vi i Nya Ulricehamn överens om att Ulricehamns kommun behöver ett kulturhus som samlar bibliotek, utställningar, blackbox, delar av vår historia och kulturskolan under samma tak. I den processen har vi som parti kommit med våra inspel. Brända tomten är för liten för ett kulturhus och inget alternativ. Nya Ulricehamn lyckades dessutom med bedriften att sätta stopp för bostäder på Marknadsplatsen, en fråga som vi drivit sedan valet och som många väljare tyckte var viktig.

I Nya Ulricehamn existerar inte någon partipiska, som kräver att vi röstar på ett visst sätt. I stället lyfter vi varje fråga som vi diskuterar ingående med väl grundade och genomtänkta argument. För det mesta landar vi i samma uppfattning och röstar lika. Då och då dyker det upp en fråga som vi tolkar och bedömer olika.

Ett folkinitiativ, i form av namninsamling, tillkom under våren och har nu genomförts. Drygt 3 000 personer har valt att skriva på och om antalet godkända underskrifter överstiger de 10% som krävs, det vill säga strax under 2 000 namn, kommer fullmäktiges politiker att få ta ställning till om en folkomröstning ska genomföras eller ej. Hur utfallet i den blir vet vi inte. Det vi däremot vet, är att om det kommer till en omröstning kommer ledamöterna i Nya Ulricehamn att få rösta efter eget hjärta.

Det som delar oss i Nya Ulricehamn är bland annat tolkningen av den demokratiska processen samt eventuella kostnader och förseningar som tillkommer innan kommuninvånarna får ett nytt kulturhus. Att ta frågan på allvar och vrida och vända innan man kommer till ett beslut är för oss att ta ett ansvar! Vi är som vi alltid varit, ett parti för hela kommunen.

Dario Mihajlovic
Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait