Redovisningsskyldighet till KS

Motion om redovisningsskyldighet till kommunstyrelsen

I rollen som förtroendevalda får vi under året ta del av en mängd information. Det kan handla om allt från mål för god ekonomisk hushållning till Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Vi får resultaten inom lärandet presenterade för oss, vi får kännedom om hur många lediga småhustomter som finns till försäljning i centralorten, vi får rapporter om antalet kränkande behandlingar som skett på skolorna och vi får ta del av hur många lån som görs på biblioteket. Listan skulle kunna göras enormt lång. Däremot får vi ingen information om hur många inställda lektioner som skett på grundskolorna.

Därför föreslår vi:

Att det två gånger per år redovisas för kommunstyrelsen hur många lektioner som ställts in på grundskolan.

Ulricehamn 2016-04-21

Mikael Levander
Nya Ulricehamn

Roland Karlsson
Centerpartiet

Arne Fransson
Miljöpartiet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait