S+C+L blandar äpplen och päron

Svar på majoritetens insändare ”Stort steg mot EMC i Vist” i UT den 17 april.

Det är positivt att det arbetats fram en plan för en flytt av reningsverket och att majoriteten också ser fördelarna med det. Nya Ulricehamn ser stora möjligheter med att kommunen framöver ska kunna utveckla det område där reningsverket ligger idag och samtidigt kunna skapa ett nytt modernt energi- och miljöcenter i Vist, som i framtiden kommer att kunna hantera bland annat avlopp, biogas och fjärrvärme i den växande kommunen. I dessa delar finns ingen åsiktsskillnad mellan våra partier.

Sen är det lite synd att ni i er insändare börjar blanda äpplen och päron, när ni inte kan avstå från att kritisera oss i en annars positiv insändare. Vi tar det dock som en komplimang att ni åter anstränger er lite extra för vår skull.

Nya Ulricehamn har aldrig varit emot en flytt av reningsverket eller för den delen föreslagen placering. Vår önskan om återremiss handlade om att göra en fördjupad utredning för att belysa eventuell påverkan på källorna till den kommunala dricksvattenframställningen, hur kommande meteorologiska förändringar/variationer kan påverka grundvattentäkterna samt att riskerna med lukt från reningsverket vid vistelse i skidbacken skulle undersökas närmare från nyare anläggningar.

Dessutom ansåg vi att dagvattenutredningen skulle göras av en extern aktör, inte av UEAB själva, då det är de som initierat energi- och miljöcentret. En oberoende utredning torde, i ett projekt av den här digniteten, ses som en trygghet för alla inblandade parter för att undvika tråkiga överraskningar i framtiden. Vi har ju trots allt ett ansvar för att våra stora samhällssatsningar även tål granskningar längre fram i tiden.

Fruktkompotten blir sedan fulländad, när ni kryddar er insändare med att kritisera oss för att vi försöker ta fram ett eget underlag i frågan om högstadieskolorna. Oss veterligen har vi inte hävdat att den kommer att bli oberoende. Bakgrunden till vår utredning är dock betydligt mer intressant än huruvida den definieras som oberoende eller inte.

Eftersom vi förvägrats att få ta del av det beslutsunderlag som låg till grund för ärendet, finns det inget annat sätt för oss än att själva införskaffa oss information och underlag som belyser befintliga skollokalers möjlighet till renovering/ombyggnad eller vilka andra möjligheter som finns. Det är just er egen förvägran och vilja att göra en fördjupad utredning, som gör att vi sitter i denna situation.

Vår kommande belysning av kommunens högstadieskolor kommer givetvis inte att vara helt oberoende av oss. Det är praktiskt omöjligt, då det är vi som skall göra den.

Den stora skillnaden är dock att vår belysning kommer att vara helt transparent och tillgänglig för alla, vilket man tyvärr inte kan säga om det som majoriteten/förvaltningen kommit fram till i ärendet om en samlad högstadieskola. Delar av den utredningen kommer med största sannolikhet aldrig att offentliggöras.

Mikael Levander

Tobias Torsborn

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait