Budget 2016

På kommunstyrelsens möte torsdagen den 5 november 2015 och på kommunfullmäktiges möte torsdagen den 26 november 2015 presenterade Nya Ulricehamn ”Budget 2016”, vilket var partiets andra budget. I den fanns nödvändiga satsningar på lärandet, välfärden, miljön och samhället. I budgeten för lärandet satsade partiet bl.a. på att stärka upp resurserna till skolorna, fler speciallärare, fast vikariepool och ytterligare kurator och psykolog i elevhälsoteamet. I välfärden handlade det bl.a. om att stärka upp bemanningen inom äldreomsorgen, sänka månadsavgiften för dygnsabonnemang av mat samt att ta bort taxan för trygghetslarm. Vidare ville Nya Ulricehamn införa fria bussresor för personer som är 65+ under hela trafikdygnet, satsa på friskvårdsbidrag till alla kommunanställda, utreda och ta fram en strategi för centrumutveckling, anställa en landsbygdsutvecklare samt införa en fixartjänst för 65+. Dessutom föreslogs flera andra viktiga satsningar.

Längst ned till vänster på bilden ovan kan du bläddra igenom hela budgetdokumentet.