Vi står upp för förskola i Hössna

Förskolefrågan i Hössna måste lösas snabbt

Därför försökte vi vid torsdagens kommunstyrelse i ärendet om lokalresursplan få till en skrivelse, där förvaltningen skulle få i uppdrag att starta upp projekteringen av en ny förskola i Hössna under hösten för byggnation under våren 2017.

Förvaltningen har vacklat i sin syn på var behovet är som störst, men vi ser att en långsiktig lösning av förskolesituationen i Hössna måste komma till så snart som möjligt.

Tyvärr valde kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S) att dra ur ärendet, då det lutade åt en majoritet för vårt förslag. Det innebär att frågan inte heller denna gång fick någon lösning.

Vi får nu ta nya tag i frågan då vi ser det som självklart att vi behöver lösa förskolefrågan i Hössna snarast.

Birgit Andersson (L)

Cristina Bernevång (KD)

Per Johansson (M)

Roland Karlsson (C)

Arne Fransson (MP)

Mikael Levander (NU)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait