Landsbygden – viktig även mellan valen

Företrädare för Nya Ulricehamn skriver vad som hänt sedan förra valet och vad de vill göra framöver.

I varje valrörelse lyfts landsbygdsfrågan upp, ofta med utgångspunkten ”en levande landsbygd”. Men händer det något när valet väl är över? Om vi tar en snabb titt i backspegeln kan vi konstatera att det hänt en del. Idag kan mer än 96% av Ulricehamns kommuns alla hushåll och företag fiberansluta sig. Vi har byggt om lekplatserna i Hökerum, Nitta, Timmele, Älmestad och Blidsberg. Nya gång- och cykelvägar har tillkommit i Hökerum, Vegby, Gällstad och snart även i Rånnaväg. Utemiljön vid flera förskolor och skolor har gjorts om helt eller delvis. Det gäller Hästhoven, Lingontuvan, Dalum, Hössna, Tvärred, Vegby, Hökerum, Timmele och Blidsberg. Dessutom har förskolorna och skolorna Hästhoven, Dalum, Hössna, Marbäck, Tvärred, Vegby och Hökerum blivit eller håller på att bli om- till- eller nybyggda. Politiken gör regelbundna företagsbesök på landsbygden och närvarar numera på landsbygdsalliansens möten. Så visst har det hänt en del på landsbygden.

Ulricehamn är en utpräglad landsbygdskommun där merparten av invånarna bor utanför själva centralorten. Målet att bli 25 000 medborgare har uppfyllts och nu finns ett nytt mål uttalat om 30 000.

Att kommunen växer är positivt och att mark köps in för nya bostadsområden, men markinköpen sker enbart i centralorten. Vi menar att om kommunen som helhet ska växa, så måste vi även göra markinköp på landsbygden. Vi har drivit frågan om att det är just kommunen som måste planera nya bostadsområden på landsbygden, precis på samma sätt som i staden, tyvärr utan något större bifall. Vi måste se kommunen som en helhet! En ökad inflyttning på landsbygden skapar bättre förutsättningar för näringsliv, föreningsliv, förskolor och skolor. Med en ökande befolkning förbättras möjligheten att bedriva handel och skatteintäkterna ökar.

Vi vill börja den strategiska satsningen på bostäder och fritidsmöjligheter i Hökerum, för att sedan fortsätta med fler orter. Tätorten har en bra geografisk placering mellan Ulricehamn och Borås och skulle locka nya invånare till kommunen. I Hökerum finns privata initiativ till bostadsbyggande, vilket vi ser som oerhört positivt, men även kommunen kan vara med och utveckla nya bostadsområden där.

Under många år har Södra Vings IF arbetat med att få till en mer samlad verksamhet i närheten av skolan, vilket vi ser som positivt. Här ser vi möjligheten att gemensamt skapa bättre förutsättningar för Hökerums skola, med nya omklädningsrum, fotbollsplan och en skolidrottsplats. När Södra Vings IF samlar sin verksamhet kring skolan, frigörs Slottsvallen, där möjligheten finns att skapa nya sjönära bostäder. Det är en win-win situation för alla.

Ett annat geografiskt område som vi gärna vill utveckla är de södra delarna av kommunen. Om batterifabriken i Lockryd blir verklighet behöver nya detaljplaner tas fram för bland annat nya bostadsområden i orter som Tvärred, Hulu, Vegby och Gällstad. Det är viktigt att börja i tid, eftersom det tar lång tid från inköp av mark till färdiga bostäder.

Låt oss tillsammans se till att valrörelsens löften och satsningar kan bli verklighet och hör gärna av dig till oss med frågor och synpunkter!

För Nya Ulricehamn:
Michael Willen Waltersson (Böne)
Inga-Maj Larsson (Dalum)
Elin Durstrand (Humla)
Martin Gustafsson (Hökerum)
Emil Kroon (Hökerum)
Victor Persson (Hökerum)
Jennifer Nevander (Gällstad)
Johan Helmrot (Marbäck)
Charlotta Sunding (Marbäck)
Anna-Karin Sellberg (Rånnaväg)
Lena Josefsson (Timmele)
Markku Timonen (Timmele)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait