Höjda avgifter hårt slag för äldre

Trygghetslarm för dyrt för många äldre

Telia släcker successivt ner det analoga nätet som trygghetslarmen i dag använder sig av. Det innebär att kommunens samtliga 600 trygghetslarm behöver bytas ut till digitala trygghetslarm för att de ska fungera i framtiden. Ett hundratal är redan utbytta.

Genom det här teknikskiftet blir det säkrare och tryggare för kunden, samtidigt som det blir betydligt dyrare för den enskilde, om det förslag som ligger går igenom.

I dag ingår trygghetslarmen i grundavgiften för ordinärt boende och så vill Nya Ulricehamn (NU) att det ska fortsätta att vara. I grundavgiften ska tryggheten ingå. De äldre ska inte behöva välja bort tryggheten för att de inte har råd. De ska inte ens behöva ta ställning i den här frågan och anhöriga ska även fortsättningsvis kunna känna sig lugna.

Enligt det förslag som kommer upp på nästa kommunfullmäktige vill flertalet partier börja ta ut en extra avgift på 200 kronor per månad för trygghetslarm från den 1 maj i år. Detta eftersom kommunstyrelsens ledamöter från S+M+V+KD+FP+SD valde att gå på förvaltningens förslag. Endast NU+C+MP yrkade på återremiss för att ta reda på vilka konsekvenser förslaget får för de äldre.

Samtidigt som man börjar ta ut den här avgiften vill man även passa på att höja avgiften för hemsjukvården med 80 kronor. Dessa två höjningar innebär en 72–procentig höjning av avgifterna för många äldre, vilket innebär en merkostnad på 3 360 kronor per år. En höjning som ingen arbetare eller politiker skulle acceptera om det gällde bensinpriset, försäkringar eller träningsavgifter.

Pensionärerna däremot har inget val. De kommer att tvingas betala denna kraftfulla höjning om inte alla partier tar sitt förnuft till fånga.

Ett av de skäl som anges till den nya avgiften är att 99 procent av landets kommuner tar ut en avgift för trygghetslarm och att Ulricehamns kommun bör göra likadant. Låt Ulricehamns kommun fortsätta att tillhöra den lilla skara av kommuner där tryggheten ingår i grundpriset.

Teknikskiftet är inget som de som är i behov av trygghetslarm har bett om, men likväl måste det genomföras. Det går inte att bromsa den tekniska utvecklingen. Däremot borde det gå att hitta en lösning och prisjustering som alla partier kan acceptera.

Nya Ulricehamn är beredd att kompromissa fram en lösning som inte slår så skoningslöst mot pensionärerna. Vilka andra partier är beredda att ta parti för de äldre?

”Låt Ulricehamns kommun fortsätta tillhöra den lilla skara kommuner där tryggheten ingår i grundpriset”.

Mikael Levander

Veronika Varggårdh

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait