Utgå från elevernas bästa

Ta elevperspektivet som utgångspunkt i skoldebatten

Det är glädjande att skolan har seglat upp som en viktig fråga inför valet. Det finns många områden inom de kommunala verksamheterna som behöver lyftas fram, men just skolan är viktig för kommunens framtid, och inte minst för våra barn och ungdomar.

Det blir allt fler elever som börjar skolan och förskolan, vilket medför lokalbrist på sina håll. En positiv utmaning där kommunen inte riktigt hängt med. Det har föranlett att S, C, L samt M och KD sedan länge bestämt sig för, och också gett förvaltningen i uppdrag, att planera för en gemensam högstadieskola.

Att viljan nu finns till att satsa på skolbyggnader är bra, men här har man enligt oss låst sig för tidigt i tanken och gett ett för snävt uppdrag till förvaltningen.

Sett till hur elevantalet kommer förändras är det en ny F-6-skola som behöver byggas först i centralorten. Eftersom kommunens kassa, trots stark ekonomi, inte är oändlig, behöver vi tänka till. Att bygga en ny F-6-skola, ny förskola och en ny högstadieskola i centralorten, samtidigt som behoven finns av upprustning av landsbygdsskolorna, blir kostnaden förmodligen oöverstiglig.

Därför menar vi att vi inte enbart kan utreda och planera för en gemensam högstadieskola, vi måste lyfta blicken högre för att klara alla utmaningar inom lärandet. Vi menar att prioritet ligger på en ny F-6-skola och förskola i centralorten och att det utreds renovering och tillbyggnad av Stenbockskolan och en renovering av Ätradalsskolan.

I debatten har det lyfts fram att det kan finnas nackdelar med en gemensam högstadieskola. Exempelvis ses det inte enbart som positivt bland de som arbetar på de berörda skolorna. Det ger signaler att fundera kring.

Man skulle också kunna vara nyfiken på om det finns fördelar med att ha två högstadieskolor i kommunen, eller kanske tre? Vad skulle en ny högstadieskola i Gällstad innebära? Det är nu vi kan diskutera och utreda hela skolstrukturen utan att på förhand låsa fast oss i ett enda spår. Här hade S, C, L samt M och KD en möjlighet att skapa total politisk enighet genom att vidga uppdraget till förvaltningen, men den bollen tog man tyvärr inte.

Huvudargumentet mot renoveringsförslaget är att det blir ett för stort störningsmoment under pågående skolverksamhet. Det är ett tyckande och baseras inte på fakta, vilket en utredning skulle kunna ge.

I en debattartikel i UT menar ovanstående “allians” att man i paketet med ny högstadieskola vill satsa på Timmele och genom att lägga ned Ätradalsskolan, och att med vårt förslag (samt V, MP och SD) hade den satsningen försvunnit.

Det är lite beklämmande att det ska till en nedläggning av skolan för att kunna satsa, det känns som fel utgångspunkt. En satsning på Timmele, och gärna landsbygden i stort, är positivt, men måste ske på andra sätt. Vi har tidigare exempelvis motionerat om vikten av attraktiva bostäder på landsbygden. Här måste det till en bred politisk enighet och en verklig vilja att faktiskt se landsbygden i vår kommun som en tillgång.

Den viktigaste utgångspunkten i hela debatten kring skolstrukturen är ändå – vad är bäst för eleven? Hur skapar vi de bästa förutsättningar för att barn och ungdomar i vår kommun ska lyckas och få så likvärdiga förutsättningar som möjligt, oavsett om man bor på landsbygden eller i centralorten?

Det är fantastiskt att alla partier är villiga till stora ekonomiska satsningar, men låt oss göra det rätt och tänka efter före. Som politiker kan vi tycka och ha åsikter, men vi får inte glömma att lyssna till föräldrar, elever, och de som jobbar i skolan. Här finns många kloka tankar. Vi ser fram emot att fortsätta diskutera en av valets viktigaste frågor – skolan!

Mikael Levander

Mats Bogren

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait