Skolbyggnader

Motion om skolbyggnader

Ulricehamns ökade attraktionskraft medför att antalet barn och elever i för- och grundskola ökar, framförallt i centralorten. För att möta behovet har det tidigare diskuterats att flytta musikskolan från Bogesundsskolan för att möjliggöra fler elevplatser. Även Ulrikaskolan har varit föremål för diskussioner om att bygga ut sin verksamhet. Samtidigt har frågan kring en ny högstadieskola lyfts, där förslaget är att nuvarande Ätradal- och Stenbocksskolan slås samman till en.

Nya Ulricehamn har fört samtal med berörda verksamheter och därefter kommit fram till vårt partis syn i frågan. Vi lägger därför en motion om ett helhetsgrepp kring skolbyggnaderna i kommunen och yrkar därför:

Att en ny F-6 skola med tillhörande förskola byggs i centralorten.

Att musikskolan blir kvar i nuvarande lokaler.

Att Marbäcks skola kan användas för att täcka upp det ökande elevantalet till en ny F-6 skola står färdig, alternativt att kommunen hyr moduler.

Att Stenbocksskolan och Ätradalskolan bibehåller sina lokaler, men renoveras, och om behov finns, byggs till för att fungera som moderna skolor.

Att renoveringsbehoven för skolorna utanför centralorten utreds.

Ulricehamn 2017-11-22

Mats Bogren

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait