Motion om tillskapande av 15-minutersparkeringar

Förändringen som har skett på Bogesundsgatan i och med avstängningen av nedfarten vid Lilla Torget, flytten av parkeringsplatserna norr om cirkulationsplatsen samt flytten av busshållplatsen söder om cirkulationsplatsen har försämrat för näringsidkarna i Ulricehamn.

På Bogesundsgatan utanför Lilla Torget 1, i färdriktning mot cirkulationsplatsen, finns det en lastplats som är viktig för transporter. Dessa transporter kommer dock endast under dagtid, men ej efter 16.00 och på helger. Därför vore det önskvärt att sätta upp en tilläggsskylt som gör det möjligt att parkera bilen max 15 minuter efter kl. 16.00 på vardagar samt 15 minuter under hela helgen för att till exempel kunna hämta/lämna varor/mat i butikerna. Två-tre sådana parkeringsplatser borde få plats i lastplatsen.

Därför föreslår Nya Ulricehamn:

Att det tillskapas två till tre parkeringsplatser där man får stå i max 15 minuter efter kl. 16.00 på vardagar och hela helgen i lastzonen norr om övergångsstället på Bogesundsgatan utanför Lilla Torget 1. Detta genom uppsättning av tilläggsskylt och ev. markering av parkeringsplatserna.

Ulricehamn 2023-10-22

Mikael Levander
Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait