Förändring i miljöarbetet

Dags att stärka kommunens miljöarbete

Ulricehamns kommun har tidigare varit i framkant och bedrivit ett aktivt miljöarbete. Så är det tyvärr inte längre.

I Miljöaktuellts kommunrankning 2010 låg vi på plats 20 i konkurrens med alla landets 290 kommuner. Nu är det inget självändamål att ligga bra till på listor, men ger en bra indikation på hur kommunen bedriver sitt miljöarbete. Inför det här valet ligger vi på plats 150.

Här måste till en förändring. Nya Ulricehamn vill arbeta för en kommun som ser miljösatsningar som ett konkurrensmedel och som inser att vi måste engagera oss på lokal nivå för att bidra till ett hållbart samhälle. Det handlar om vilket samhälle vi vill lämna över till nästa generation.

Vi måste också på lokal nivå göra vad vi kan och att tidigt grundlägga ett miljötänkande är viktigt. Här vill vi inrätta en ny tjänst som miljöpedagog där navet är en miljöverkstad med inriktning mot skolan, men som också ska vara till för allmänheten. Framgångsrika exempel från andra kommuner gör oss nyfikna på en sådan satsning.

För att upprätthålla och utveckla miljöarbetet behöver också tjänsten som kommunekolog åter tillsättas på heltid.

Vi vill vara med och stimulera till en ökad andel fossilfria bränslen. En nyckel är lokalt producerade drivmedel, där det framförallt handlar om biogas. Produktionen behöver öka liksom antalet fordon. För att genomföra det behöver sophämtningen även innefatta kompost för att användas i produktionen.

Vi vill även undersöka möjligheterna till en kommunal bilpool, där alla bilar drivs av biogas eller el. Bilpoolen kan exempelvis nyttjas av allmänheten utanför kommunens kontorstider. En utbyggnad av ytterligare biogasstation på landsbygden är viktig liksom laddstolpar för elbilar i hela kommunen. Vi vill också ställa krav på kommunens transporter (till exempel skolskjuts och färdtjänst) att de sker med icke fossila bränslen.

Som kommun kan vi också vara med och stimulera det ökade intresset för odling och öppna möjligheter i bostadsområden för odlingslotter. Mat som serveras i kommunens regi ska så långt som det är möjligt (inom reglerna för upphandling) vara ekologisk och närproducerad. Kommunen ska också medverka till en minskad köttkonsumtion och servera en ökad andel fisk, fågel och vegetariska rätter.

Engagemanget för vår miljö handlar om vad vi vill lämna efter oss till kommande generationer och där vi på lokal nivå kan vara med och göra skillnad. Ett annat parti talar om närodlad politik, vi vill stå för en jordnära. Vid nästa val hoppas vi åter vara en av de bästa miljökommunerna.

Mats Bogren

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait