Vi säger ja till vindkraft

Vi säger ja till vindkraft och ökad tillåten höjd

Det har under den senaste tiden skrivits om vindkraft på UT:s insändarsida och frågan har aktualiserats då kommunstyrelsen behandlat frågan om tillstånd för 180–metersverk i Dållebo.

Här finns en klar skiljelinje politiskt. Sverigedemokraterna har både nationellt och i vår kommun deklarerat att man alltid kommer att rösta nej till vindkraft. Det är i kommunerna vi har ett ansvar för att medverka till förnyelsebar energi och att i alla lägen vara motståndare till detta är varken miljösmart eller konstruktivt.

Vindkraftsmotståndare argumenterar och värnar gärna om fåglar och fladdermöss, vilket i sig är lovvärt, men bygger inte alltid på fakta. En siffra som Svenska Naturskyddsföreningen nämner är att det i medeltal är tio till tolv fladdermöss som dödas per vindkraftverk och år.

Man kan också minimera dödstalet och där menar Naturvårdsverket att vindkraftverken tillfälligt kan stängas av då riskerna är som störst, det vill säga vid varma nätter med svag vind under sensommar och höst, då insekter samlas vid tornen. Under övriga året sker mycket få olyckor.

SD skriver i sin insändare att vindkraften ger i från sig infraljud som bland annat stör fladdermöss — fast dessa orienterar sig faktiskt med ultraljud. Infraljud skulle dock kunna ge upphov till hälsoproblem på människor, men ligger för vindkraftverken långt under de riktlinjer som gäller för infraljudnivåer på arbetsplatser.

När det gäller fågelkollisioner menar Naturvårdsverket vidare att vindkraften inte påverkar det nationella beståndet av någon fågelart. Som jämförelse kan nämnas att antalet fåglar som dör i kollision med fönsterrutor och i anslutning till kraftledningar är betydligt större.

Däremot gäller det att vidta en viss försiktighet i de områden där det förekommer exempelvis kungsörn. Rovfåglar överlag är dessutom mer förekommande i vindkraftsolyckor.

Om vi inte medverkar till en utbyggnad av vind- och solenergi är alternativet SD:s väg – kärnkraft. Det är en energikälla med ändliga resurser och som står för stora miljöproblem där brytning av uran sker (förutom problemen med slutförvaring och haveririsk).

Huruvida det är lönsamt att bygga vindkraftverk är inte en politisk fråga, men Nya Ulricehamn medverkar gärna till att skapa förutsättningar för förnyelsebar energi med både sol och vindkraft i Ulricehamns kommun.

Frågan som nu varit föremål för diskussion i kommunstyrelsen handlar om att ge tillstånd till verk på upp till 180 meter istället för 170. För att överhuvudtaget få lönsamhet inom vindkraften anser branschen att verken måste bli högre.

Om det inte kan påvisas någon negativ effekt med en höjning på tio meter, finns ingen anledning att säga nej.

Däremot måste placeringen av vindkraftverk ske på ett sådant sätt att det inte påverkar människor och miljö negativt. Det bör också tilläggas att Ulricehamns kommun har en vindkraftplan med utpekade områden.

”När det gäller fågelkollisioner menar Naturvårdsverket att vindkraften inte påverkar det nationella beståndet av någon fågelart”.

Mats Bogren

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait