Utveckla redovisningen av motioner

Motion om att utveckla redovisningen av motioner och medborgarförslag

Nya Ulricehamn vill ge förvaltningen i uppdrag att utveckla redovisningen av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla eller riskerar att bli det och som årligen redovisas i oktober och april.

Nya Ulricehamn yrkar:

Att redovisningen ska åtföljas av en kvalificerad uppskattning av förvaltningen när de beräknar att motionen/medborgarförslaget ska bli besvarade. Det skulle exempelvis kunna anges om det beräknas ske inom 3, 6, 9 eller 12 månader.

Att det i redovisningen ska framgå vem eller vilka personer och vilket eller vilka partier som lagt motionen eller vem eller vilka som lagt medborgarförslaget.

Ulricehamn 2018-04-24

Mikael Levander

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait