Indragen friluftsdag fel

Svar på majoritetens insändare i UT 1/3.

Det är viktigt att ta ansvar för sina ekonomiska förehavanden och tillskansa sig underlag som stärker och belägger de beslut man ämnar att driva igenom. Därför känns det tryggt att höra hur den politiska majoriteten står upp för dessa grundvalar när frågan om utebliven friluftsdag för elever motiverades, en motivering som i så fall även torde gälla alla politiska beslut som har tagits och kommer att tas framöver. Budget och underlag skall vara transparenta, tydliga och framför allt korrekta. Vi i Nya Ulricehamn välkomnar detta synsätt.

Att hänskjuta ansvarsdelen i aktuell fråga till Nya Ulricehamn, tillika den part som gjorde vad de kunde för att få till stånd en friluftsdag, kan bara ses som ett klassiskt politikerspel, ett spel vi tror har få anhängare och tillika vinnare. Vad majoriteten tycker i själva kärnfrågan, det vill säga huruvida de anser att kommunens elever bör få njuta av en friluftsdag, är tyvärr höljt i dunkel.

Nya Ulricehamn kan med ödmjukhet erkänna, att det presenterade kostnadsförslaget om 300 000 kronor var en uppskattning av kostnaden. Det exakta utfallet hade vi först fått veta i efterhand, men vi antog att ambitionen vi sände skulle få ett positivt mottagande hos majoriteten och att vi därefter gemensamt hade kunnat enats i denna så viktiga fråga.

Frågan är nämligen dubbelbottnad. Förutom själva sakfrågan om en friluftsdags vara eller inte vara, blir dessutom effekten av beslutet samtidigt något vi tror påverkar de drabbade elevernas uppfattning om sin egen kommun och dess vilja att tillmötesgå de unga. En indragen friluftsdag sänder fel signaler, såväl till elever som vårdnadshavare.

Ulricehamn är en kommun med fantastiska anläggningar för vinteridrottsutövande. Andra kommuners elever bussas hit för att besöka oss och njuta av våra faciliteter. Att det politiska etablissemanget inte har bättre självinsikt och generositet än att falla på politiska teknikaliteter i en så viktig signalfråga, anser vi i Nya Ulricehamn är en förlust för hela kommunen.

Ulricehamn är också en välmående kommun, en kommun med stabil ekonomi och goda framtidsutsikter. Att då inte erbjuda alla grundskoleelever, oavsett deras ekonomiska eller kulturella bakgrund, möjligheten att prova på Ulricehamns breda utbud av vintersport kan vi i Nya Ulricehamn bara beklaga. Vi gjorde vad vi kunde med den kraft vi har idag, men det räckte inte ända fram.

Nya Ulricehamn kommer alltid att förespråka breda överenskommelser, där viktiga och övergripande beslut skall vara förankrade genom breda samförstånd, men också på välgrundade och transparenta fakta. Vi kan tyvärr konstatera att den idag styrande majoriteten är mer intresserade av att krampaktigt hålla fast i gamla traditionella strukturer, snarare än att förstå och se möjligheterna i de breda samförståndens drivkraft.

Avslutningsvis – det mest beklämmande i allt detta, är att det varken är undertecknade eller de politiskt ansvariga som får ta effekten av detta synsätt – det är våra barn.

Mikael Levander

Tobias Torsborn

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait