Röjning vid sjökanten

Motion angående röjning vid sjökanten

Ulricehamn är en i många avseenden utomordentlig stad att bo och leva i. Den statushöjning som skett under senare år har gjort staden allt mer attraktiv för såväl dess egna invånare som utombys besökare. Det jag främst syftar på är förbättringarna vid Åsunden: kommunens långa brygga, Jan-Ove Hallins uppförande av de sjöbodsliknande byggnaderna samt – inte minst – det föreningsägda kallbadhuset.

För att ytterligare öka stadens attraktivitet föreslår jag att kommunen snarast måtte rensa upp längs stranden, främst utefter sjöns norra del.

Många människor utnyttjar den förträffliga gång- och cykelvägen på den tidigare banvallen. Med hjälp av cyklar, inlines, rullskidor och egna ben tar sig många fram längs banan. Fler lär det bli när husen på båtbyggeritomten och f d Brinks blir fyllda.

Det är till förfång för upplevelsen att istället för sjöutsikt skåda in i ett massivt slyområde. För genom förbättrad sjöutsikt ytterligare höja stadens attraktionskraft föreslår jag kommunfullmäktige att besluta att snarast röja markområdet vid norra delen av Åsunden från sly och annat som hämmar en vacker vy över stadens långsträckta och vackra sjö, och att fortsätta upprensningen på all kommunal mark längs sjön.

Ulricehamn 2014-12-15

Bernt Carlsson

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait