Tänk efter före renoveringen

Vi har inte råd att göra misstag

För 35 år sedan invigdes Sim- och sporthallen och tiden har satt sina spår. Vid en besiktning kan man konstatera skador på tegel- och träfasad, men även på glaspartier. Det finns fukt-, röt- och korrosionsskador. Vad som döljer sig under ytskikten vågar man knappt tänka på. Inte konstigt att det är svårt att få in anbud.

Landets kommuner står inför mycket stora investeringar, så även i Ulricehamn. Kostnaden för att renovera och bygga ut kan landa på drygt 100 miljoner kronor, beroende på vad vi väljer att göra.

Vi är i ett läge där det finns mycket att vinna på att vara genomtänkta. Därför behöver vi fatta rätt beslut, istället för att göra fel och dra på oss onödiga kostnader i framtiden.

Simhallar är både kostsamma och komplicerade att renovera, bygga och förvalta. Något man kan läsa om i SKL:s skrift ”Badhus – strategiska frågor och ställningstagande”, vilken jag hoppas att politiker och tjänstemän tagit del av.

Därför ter det sig märkligt att Ulricehamns kommun har anlitat arkitektbyrån Prima Arkitekt AB som fått i uppdrag att skissa på en renovering, då de bland sina referenser helt verkar sakna erfarenhet av just simhallar. Gör kommunen likadant när man anlitar konsulter för att bemöta Trafikverket och Sverigeförhandlingens utredningar och svar? Jag tror inte det. Därför vore det intressant att veta varför man inte tar renoveringen av simhallen på större allvar.

I ett tidigt skede lyfte Nya Ulricehamn att vattenrutschkanan i simhallen inte får gå rakt ut i simbassängen som den gör idag. När man bygger nya vattenrutschkanor så är en så kallad aqua-catch–landning att föredra. En fördel vore också att låta vattenrutschkanan gå utanför byggnaden för att bibehålla rymden i simhallen och underlätta vid tillsyn och städ.

Undertecknad kontaktade Sweden Hydro Sport för att undersöka vad det skulle kosta att utöka med ytterligare en vattenrutschkana. Svaret vidarebefordrades till förvaltningen. På mötet i juni ville jag att förvaltningen skulle utreda det. Det blev ett blankt nej från Mattias Josefsson. Däremot var det inga problem att utreda en ny fritidsgård, ett nytt gymcenter, ett större café, ny entré samt en ny undervisningsbassäng med läktare.

För mig som förtroendevald politiker är det viktigt att förvaltningen får utreda det som vi politiker vill ha svar på och att vi därefter får ta ställning till de olika delarna och vad vi är beredda att prioritera. Det ska inte stå eller falla med vad Mattias Josefsson tycker.

Simhallen är i första hand tänkt för kommuninvånarna, men samtidigt kan vi inte bortse från kommunens strategiska läge och att vi har ett stort upptagningsområde som sträcker sig i en radie på 5-6 mil. Med två nya attraktioner, varav en Magic Hole vattenrutschkana, skulle besökssiffrorna öka rejält och relativt snabbt skulle investeringskostnaderna för dessa vara inhämtade.

Det är viktigt att poängtera att det inte handlar om att göra om simhallen till ett stort äventyrsbad, utan om att anpassa den till den tid vi lever i och vad som lockar folk.

Nya Ulricehamn anser att fokus ska ligga på simhallsdelen och inte delarna runt omkring. Vi står helt eniga i att det behövs ytterligare en undervisningsbassäng. Det vore också önskvärt om det gick att få till en läktare. Dessutom behöver arbetsmiljön för personalen förbättras.

En fritidsgård vid sim- och sporthallen ställer vi oss inte bakom. Den blir geografiskt helt felplacerad. Det är något som förvaltningen nu också insett och därför har den nu plockats bort ur projektet.

Vårt parti anser inte att vi ska konkurrera ytterligare mot de privata aktörerna. Därmed inte sagt att vi ska låta gymmet i simhallen övergå i privat ägo. Vi ska ha kvar det i kommunal regi för dem som inte vill eller har möjlighet att träna på gym. Att lägga ut simhall och gym på entreprenad riskerar att chockhöja priserna och det är inte aktuellt.

Nya Ulricehamn har i sina tidigare budgetar ansett att pensionärerna ska ha en lägre entréavgift vid bad, vilket förekommer i flera av våra grannkommuner. Det är något vi hoppas att majoriteten också stöttar i kommande budget. Dessutom vill vi utöka öppettiderna. Simhallen ska erbjuda bra öppettider och inte ha stängt på sommaren och under storhelger. En simhall ska vara öppen när människor är lediga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait