Motion om minst en ny detaljplan för bostadsbebyggelse i Timmele

Till ytan är Ulricehamns kommun den största kommunen i Västra Götaland. En majoritet av kommuninvånarna bor utanför centralorten. För att hela kommunen ska leva behöver vi därför göra satsningar även utanför centralorten. Förskola, skola, arbetstillfällen, fritidsmöjligheter och tillgång till bostäder är det som behövs för att främja utveckling.

På 2000-talet har alla större satsningar skett i centralorten. Nu är det dags att göra satsningar som är direkt riktade mot landsbygden. För en fortsatt befolkningstillväxt i Ulricehamns kommun krävs boendemiljöer, även utanför centralorten.

Nyligen fattade vi beslut om att vi ska ha tre högstadieskolor i kommunen, varav en ska vara i Timmele. Elevprognosen för Ätradalsskolan ser inte optimal ut, därför måste vi som politiker och kommun ta ansvar och arbeta på att förbättra den.

Genom att öka bostadstillgången i Timmele kan vi locka till oss fler invånare och på så sätt skapa förutsättningar för ökad tillväxt, en hållbar utveckling i området och mer gynnsamma elevprognoser för Ätradalsskolan.

Därför föreslår Nya Ulricehamn:

Att förvaltningen får i uppdrag att prioritera och skyndsamt ta fram minst en ny detaljplan i Timmele som möjliggör nya bostäder i enlighet med ÖP 2040.

Mikael Levander (NU)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait