Ramarna för små i superkommunen

Bra att vara superkommun men ramarna för små

Tidningen Dagens Samhälle sammanställer varje år statistik över landets kommuner, där några parametrar är kvalitén på skolorna, inflyttning och kommunens ekonomi. Ulricehamn hamnar högt upp på listan över det man kallar superkommuner.

Om detta rapporterar också Ulricehamns tidning, bland annat med citat av kommunchefen Håkan Sandahl som menar att det är en bekräftelse på förvaltningens arbete och engagemang. Det är bara att instämma och vi har en fantastisk utveckling i vår kommun där allt fler vill flytta in. Att vi med största sannolikhet klarar målet om 25 000 invånare 2020, var det kanske inte alla som riktigt trodde på när målet sattes.

Här vill vi inte på något sätt förta den fantastiska uppmärksamhet kommunen får för sitt arbete, men samtidigt känns det som om det skaver någonstans.

Vi har den senaste tiden i media fått rapporter om att anställda inom omsorgen säger upp sig och att personalen går på knäna. Skolan arbetar hårt för att nå ökad måluppfyllnad, men också där väljer lärare att söka sig någon annanstans. En av anledningarna är brister i arbetsmiljön, där antalet händer i verksamheterna är för få. Samtidigt finns det ett allmänt effektiviseringskrav på totalt sju miljoner kronor som hanteras, vilket är en svår ekvation.

Kommunens starka ekonomi får tyvärr inte genomslag i verksamheternas budgetar. Att hamna högt i ranking kan ha ett symbolvärde, men det är ingen tävling. Lika lite som det tidigare målet att vi ska ha Sveriges bästa skola. I verkligheten är det reell kvalité, goda resultat och en human arbetsmiljö som har överordnad betydelse.

Vi är nöjda med kommunens starka ekonomi, men inte med arbetsförhållandena inom äldreomsorgen, barnomsorgen och skolan.

Personalen gör ett fantastiskt jobb och förvaltningen har att förhålla sig till de ramar som vi politiker ger dem, men inom politiken finns det olika synsätt. Vissa anser att det är bra som det är och att verksamheterna ska klara sitt uppdrag inom given budget. Andra vill sänka skatten, då kommunen har så stark ekonomi. Lägger man örat mot marken och lyssnar får man genast en annan bild.

Nya Ulricehamn tror på en gräsrotspolitik och vill vara med och förändra kommunen. En stark ekonomi behövs för kommande stora investeringar, men våra kärnverksamheter måste komma i första rummet och Nya Ulricehamn har i de budgetar som lagts ökat ramarna för skolan och omsorgen. I god tid före valet kommer vi presentera hur vi vill forma framtidens kommun.

Teresa Benkarcik

Mats Bogren

Annie Faundes

Dario Mihajlovic

Åke Wallgren

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait