Infrastruktur och kollektivtrafik

Nya Ulricehamn kommer att arbeta för att:

• Utbyggnaden av gång- och cykelvägar fortsätter i hela kommunen.
Under innevarande mandatperiod har vi som styre sett till att flera nya gång- och cykelvägar färdigställts runt om i kommunen, bland annat i Hökerum, Vegby, Gällstad och Ulricehamn. Ytterligare några kommer att bli klara under året. Gång- och cykelvägarna ska vara säkra, trygga, trafiksäkra och effektiva. Det här arbetet ska fortsätta nästa mandatperiod för att främja gång- och cykeltrafiken i kommunen och göra det enklare att göra klimatsmarta val.

• R40 byggs ut till motorväg mellan Ulricehamn och Jönköping.
Vi har lyft frågan om utbyggnad av R40 till motorväg mellan Ulricehamn och Jönköping med landshövdingen, länsstyrelsen och Sjuhärads kommunalförbund. Dessvärre kom R40 inte med i den nationella planen den här gången, trots att den har pekats ut som en brist av bland annat Riksrevisionen. Arbetet fortsätter för att R40 ska bli motorväg framöver.

Fri kollektivtrafik införs för dem som är 65+.
Västtrafik utreder just nu olika utformningar av seniorerbjudandet. Utredningen analyserar för vilken åldersgrupp resorna ska gälla (65 år, 70 år eller 75 år), samt vilka tider och begränsningar som ska gälla. Utredningen förväntas bli klar först år 2024.

Utreda vad det skulle kosta att införa fri kollektivtrafik för barn och ungdomar.
För att få barn- och ungdomar i Ulricehamns kommun att resa mer kollektivt, vill vi utreda vad det skulle kosta att införa fri kollektivtrafik för barn och ungdomar till och med gymnasieåldern. Vi tror att resa kollektivt skulle kunna bli det nya normala för barn och ungdomar och för dem skulle hållbara resor bli norm även i framtiden.

En hastighetsplan tas fram för de tätorter som saknar en sådan.
2020 beslutade vi om en hastighetsplan för delar av Ulricehamns kommun som omfattade tätorterna Ulricehamn, Timmele, Dalum, Blidsberg och Trädet. De tätorter (minst 200 invånare) som inte har någon hastighetsplan ska få det under mandatperioden och dessa orter är: Hökerum, Vegby, Gällstad, Marbäck, Nitta, Rånnaväg och Hulu.

Få till ett stationsläge i Ulricehamn på Götalandsbanan.
Att få till ett stationsläge i Ulricehamn är något som vi har arbetat med under innevarande mandatperiod. Ett sådant skulle innebära mycket för kommunen med tanke på hur många som pendlar in och ut i kommunen. Just nu ser det mörkt ut för Ulricehamns del, men vi fortsätter att kämpa för att det ska bli en station i Ulricehamn.