Kultur & fritid

Nya Ulricehamn kommer att arbeta för att:

 • Kommunen är med och delfinansierar en ny idrottsplats i anslutning till Hökerums skola.
  Hökerum är en tätort som växer och kommer fortsätta att växa. Under många år har SVIF arbetat för att samla sin verksamhet uppe vid skolan. Idag är de utspridda på 5 olika ställen, vilket blir svårarbetat. Kommunen är med och delfinansierar en ny idrottsplats med fotbollsplan, löparbanor, hoppgrop och kulstötningsring. Behovet av renoverade och fler omklädningsrum i idrottshallen för skolan är stort och dessa kan användas av föreningar och privatpersoner på kvällstid.
 • Föreningsstöden ses över, anpassas och justeras.
  En översyn av föreningsbidragen pågår. Kostnaderna för föreningarna har ökat, men beloppen har legat stilla. En justering måste till. Det har också saknats bidrag för större kostnadskrävande projekt. Det senare bidraget skulle exempelvis kunna delfinansiera en upprustning av Ulricehamnsbygdens Ridklubb, samt göra det möjligt för Södra Vings IF att bygga en ny anläggning i anslutning till skolan. Vi ser gärna att aktivitetsstödet även omfattar barn i åldern 5-6 år, eftersom många föreningar bedriver verksamhet för den åldersgruppen.
 • Driftstöd utbetalas till hembygdsföreningar.
  Idag saknas driftstöd för hembygdsföreningar. Vi anser att det är rimligt att de kan ta del av ett driftstöd för att sköta om kulturhistoriska byggnader.
 • Det sker en fortsatt upprustningen av lekplatser runt om i kommunen.
  Under mandatperioden har vi satsat på både upprustningar och totalrenoveringar av lekplatser för att möjliggöra barns behov av lek- och rekreationsmöjligheter, bland annat har nya lekplatser byggts i Hökerum (Linnekärret), Nitta (Kvarnvägen), Timmele och Stadsparken. Andra lekplatser har fått en uppgradering och de är Blidsbergs lekplats, Älmestad lekplats samt lekplatsen i Nitta på Lilla vägen. Nästa mandatperiod vill vi att satsningen fortsätter.
 • En hundrastgård anläggs, men en förening får sköta den.
  Antalet medborgarförslag om en hundrastgård har varit många under mandatperioden och det beror förmodligen på att även mattar, hussar och hundar vill träffas och umgås. Vi i Nya Ulricehamn lyssnar på medborgarna och därför vill vi förverkliga idén med en hundrastgård. Vi vill att kommunen är med och delfinansierar iordningställandet av en hundrastgård, men en förening får sköta den.
 • En friidrottsanläggning/skolidrottsplats byggs på grusplanen vid Tingsholm.
  I Ulricehamns kommun erbjuds en stor bredd av olika idrottsaktiviteter, men en riktig rundbana för friidrott har saknats allt för länge. Därför är det dags att anlägga en friidrottsanläggning med 6-8 rundbanor centralt placerad på Tingsholms grusplan. Det skulle bli ett populärt inslag för skolor, föreningar och privatpersoner.
 • Utreda möjligheten att bygga en större utomhusscen för kulturarrangemang.
  Kulturen behöver en bra utomhusscen i Ulricehamn. Vi vill utreda möjligheten att bygga en större utomhusscen för kulturarrangemang. Exempelvis skulle en större sådan kunna placeras i Stureparken.
 • Stenbocksskolans aula renoveras till en kulturscen när verksamheten flyttar till ny skola.
  När de nya högstadieskolorna står färdiga vill vi att Stenbocksskolans aula renoveras till en modern kulturscen.
 • Kulturhuset blir en given mötesplats och att delar av museisamlingen ställs ut.
  I samband med nybyggnationen av kulturhuset ska det säkerställas att anslagen står i relation till en vital och framåtriktad kulturverksamhet. Kulturhuset ska vara öppet alla dagar i veckan. Bibliotekskortet som införs i Ulricehamn ska gälla i hela Sjuhärad. Biblioteket ska även erbjuda utlån av iPads. Biblioteksfilialerna och utlåningsstationerna på landsbygden är en viktig del för en levande landsbygd och kommer även framöver att finnas kvar.
 • En upprustning och utbyggnad av kommunens skatepark ska ske.
  Skateparken har många år på nacken och börjar nu bli sliten. Vi vill renovera och bygga ut skateparken.
 • Kulturevenemang och offentlig konst ska finnas runt om i kommunen.
  Det är viktigt att kulturevenemang och offentlig konst finns i hela kommunen.
 • Skolbibliotekens budgetanslag höjs.
  Läsning har aldrig varit viktigare än nu. Därför vill vi höja skolbibliotekens budgetanslag så att de kan köpa in relevant litteratur.
 • En ny modern simhall byggs.
  Ambitionsnivån ska vara högt ställd vid byggnationen av en ny simhall för att öka attraktionskraften. Den nya simhallen ska erbjuda något för alla åldrar. Simbassänger, träningsbassänger, hopptorn, vattenrutschbanor, badlandskap för de mindre, bubbelpool, bastu, läktare och restaurang. Öppettiderna i simhallen ska utökas och det ska vara öppet när folk är lediga, vilket även inkluderar sommaren och större helger. Någon bana för motionssim ska alltid hållas öppen. Driften av anläggningen ska vara kvar i kommunal regi, då det blir mest ekonomiskt för alla.
 • Utveckla Sturebadet med större sandstrand och längre brygga som tillgänglighetsanpassas.
  Vi vill att en större sandstrand byggs vid Sturebadet och att sprängstenen som ligger där idag tas bort. En större tillgänglighetsanpassad brygga behöver till och längst ut ser vi gärna att det finns ett hopptorn. Vi vill även göra om beachfotbollsplanen till en beachvolleyplan.
 • En basketplan utomhus anläggs i kommunen.
  Det saknas en riktig basketplan utomhus. Det är på tiden att en sådan byggs.
 • En offentlig toalett anläggs i Stadsparken.
  Nyligen byggdes en ny lekplats i Stadsparken, men en offentlig toalett saknas. Det är nu dags att en sådan blir verklighet, kanske i kombination med nya omklädningsrum för tennisen.
 • Ungdomens hus ska verka även utanför centralorten.
  Det är viktigt att ungdomens hus även bedriver sin verksamhet utanför centralorten, så att alla kommunens ungdomar kan nyttja dess verksamhet.
 • Införa en fritidsbank, där det går att låna idrotts- och fritidsutrustning.
  Många kommuner har infört en fritidsbank, där det går att långa idrotts- och fritidsutrustning. Vi anser att det i idrottskommunen Ulricehamn också finns en sådan.