Budget 2020

På kommunstyrelsen den 31 oktober 2019 presenterade Nya Ulricehamn och Centerpartiet sin gemensamma budget. Den innehåller satsningar inom lärandet på 17,2 mnkr (tack vare att vi satsar på lärandet kan vi också ta del av ytterligare drygt 2 mnkr för lärarassistenter och nästan 12 mnkr för likvärdig skola i statliga medel). 9,2 mnkr satsar vi på välfärden och 0,9 mnkr på övriga verksamheter. Det här är en budget som är nödvändig för våra kärnverksamheter.

Nedan kan du läsa budgeten i sin helhet.