Josefsson väljer att härska

Möjligheten finns att höja ambitionsnivån vid renoveringen

Därför blir jag upprörd, men inte särskilt förvånad, när Mattias Josefsson (S) kommer med falska påståenden. Inte någonstans, vare sig på insändarsidan eller i de politiska resonemangen, har jag påstått att jag har mer kunskap än förvaltningen om hur arbetet med simhallen ska genomföras.

Däremot hade jag inför mötet fört diskussioner med tjänstemän och simhallsföreståndare i olika kommuner, samt varit i kontakt med tillverkare av simhallsutrustning och lärt mig mycket under samtalen. Vidare hade jag tagit del av många rapporter och artiklar som berörde just renoveringar av simhallar och problem som andra kommuner fått erfara.

Det stämmer att jag är fritidspolitiker, vilket innebär att min huvudsysselsättning är något annat. Jag arbetar heltid som lärare och det mesta av det politiska arbetet sker därför på min fritid. Trots att jag ”bara” är fritidspolitiker vill jag vara engagerad och väl påläst på frågorna som dyker upp, något som Mattias Josefsson själv tidigare också lyft fram att jag är.

Däremot blir jag förvånad att Josefsson, som arvoderad heltidspolitiker, inte tar frågan om renoveringen av simhallen på större allvar när det finns så många problemexempel att läsa om. Några av de simhallar som fått problem är till exempel Farsta sim- och idrottshall, Högvallsbadet i Lund, Åkeshovs simhall, Vilundabadet i Upplands Väsby och simhallen i Ockelbo. Listan skulle kunna göras betydligt längre.

Jag menar att det är viktigt att Ulricehamns kommun lär av andras misstag, så att vi inte göra samma fel själva. Det kan bli mycket kostsamt. Att den högst ansvarige politikern verkar så dåligt insatt i frågan, och har så låg ambitionsnivå för simhallen, är för mig som fritidspolitiker och kommuninvånare oroväckande. Till råga på allt väljer han att inte vara lyhörd när han har chansen, utan väljer att härska. Det är inte de bästa egenskaperna för en ordförande.

Att i ett skede påstå att alla partier har haft möjlighet att påverka processen redan från början rimmar ju dåligt, när han senare säger att alla röster inte är lika mycket värda. Hur stor är möjligheten till påverkan då?

Endast öppna samtal ger inte en bra simhall. För att få till en bra simhall krävs oerhört mycket mer. Att anlita en arkitektfirma som inte tycks ha erfarenhet av just simhallar ter sig därför märkligt.

En simhall tillhör kommunens mest komplexa byggnader. Det innebär att traditionell teknik och kunskap om husbyggande inte fungerar i en simhall. Material, luft, vatten, omgivningar och människor interagerar med varandra. Den fuktiga och varma miljön i simhallar gör att både mikroorganismer och människor trivs.

För att skapa en bra simhall behöver vi självklart ha öppna samtal, men samtidigt måste vi dra lärdom av andras erfarenheter och problem. Här måste vi ta in experter på området. I ett sådant här projekt är det synnerligen viktigt att alla parter har tillräcklig kompetens i alla led, vilket även gäller oss politiker.

Jag tror att det som Mattias Josefsson tycker är jobbigt är att Nya Ulricehamn är ett parti som inte rättar in sig i ledet och följer en politisk standardiseringsmall. Vi är ett parti som inte kan placeras in på en höger-vänsterskala.

Nya Ulricehamn bedriver en oppositionspolitik där vi tittar på sakfrågorna. Vi kommer med inspel, har åsikter och vågar stå för dem. Min uppgift som politiker handlar om att vara engagerad och aktivt delaktig på de politiska mötena och arbeta för kommunens bästa. Jag lyssnar på vad medborgarna har att säga och är dess företrädare.

Självklart önskar jag mer inflytande i politiken i Ulricehamn, men någon frustration över det känner jag inte. Jag är stolt över att väljarna gav Nya Ulricehamn det stora förtroende som vi fick i valet 2014. På sex månader gick vi från att inte existera som parti till att bli det femte största partiet i kommunen. Snart är det val igen. Det ser vi fram emot.

Mikael Levander

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait