Budget 2019

På kommunstyrelsens möte torsdagen den 2 november 2017 och kommunfullmäktiges möte den 23 november presenterade Nya Ulricehamn sin fjärde budget, vilket blir den sista innan valet 2018.

I budgeten gör Nya Ulricehamn extra satsningar på 17,9 miljoner kronor. Vi skjuter till medel inom flera olika områden för att stärka upp verksamheterna. Det är pengar som är utöver de satsningar som förvaltningen lyft fram. De enda satsningar som vi valt att prioritera bort från förvaltningens förslag är pengar till fler kommunalråd samt att vi vill gå över till Chromebooks i skolan som gör att vi kan sänka kostnaderna för Microsoft Office 365.

Inom lärandet finns satsningar på 10,3 miljoner kronor. Det kan jämföras med den budget som majoriteten (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna) har lagt fram som endast innehåller  satsningar på 700 000 kr till lärandet.

I vår budget för lärandet satsar vi på en ökad grundbemanning i förskolan, en resursförstärkning inom grundskolan, höjda löner till rektorer och pedagoger, fast vikariepool med behöriga lärare, fler speciallärare, aktiviteter inom lärandet och personalförstärkning i skolbiblioteken.

Inom välfärd och kultur satsar vi 4,3 miljoner kronor. Satsningarna ska gå till stärkt bemanning och höjda löner inom äldreomsorgen, rabatterad månadsavgift för dygnsabonnemang av mat, utökning av antalet feriearbetsplatser, fast vikariepool inom äldreomsorgen samt utökade biblioteksanslag.

Inom miljö och samhälle satsar vi 1,9 miljoner kronor. Där prioriterar vi fria bussresor för personer som är 65+, utökade öppettider på återvinningscentralen Övreskog, insamling av kompost samt ökat fokus på inköp av svekologiska livsmedel.

Inom övriga områden satsar vi 1,4 miljoner kronor. Där fokuserar

vi på att utreda och ta fram en strategi för centrumutveckling, utöka öppettiderna i simhallen, aktivitetsstöd från 6 års ålder, sänkt entrépris till badet för personer som är 65+ samt höjd ersättning för skötsel av grönytor och badplatser.

Det är en budget som gör skillnad för alla kommuninvånare!

Längst ned till vänster på bilden ovan kan du bläddra igenom hela budgetdokumentet.