Kulturcentrum i Stureparken

Dags för kulturen att träda fram

Nya Ulricehamn (NU) är ett parti sprunget ur gräsrötterna och vi diskuterar gärna alla frågor med medborgarna, vare sig det handlar om kultur, kärnverksamheter, nyanlända eller miljö.

Kulturen har under lång tid fått stå tillbaka i kommunen och har varit ett sorgebarn under de senaste mandatperioderna. Nu är det dags att prioritera kulturen. NU menar att kulturen är viktig för människors välbefinnande och hur man uppfattar Ulricehamn som kommun.

I den växande och framåtsträvande kommunen vill NU att det ska finnas en fysisk, kulturell och social miljö som främjar invånarnas livskvalitet.

Tanken på att placera ett nytt bibliotek i Stureparken är inte ny och det är också det placeringsalternativet som NU förordar. Fördelarna är att det är kommunens mark, bygget kan utformas från grunden och kommunen behöver inte invänta eller ta hänsyn till Icas framtida satsningar.

Placeringen i Stureparken innebär också att parkeringsmöjligheterna vid Ica bevaras, vilket främjar handeln samt att det blir ett attraktivare centrum genom att Ica-byggnaden inte byggs ut mot sjön.

NU vill att kulturcentrumet ska vara en modern social mötesplats för samtal, gemenskap, upplevelser, aktiva verksamheter och ett livslångt lärande. Möjligheter till utställningshall, konstutställning, föreläsningslokaler och ett café är andra viktiga aspekter.

När biblioteksdelen projekteras måste man beakta att man bygger biblioteket anpassat till en föränderlig värld, där antalet fysiska böcker minskar och allt fler media konsumeras digitalt. NU vill också verka för att ett gemensamt lånekort införs i de tio kommuner som ingår i Sjuhärads Kommunalförbund för att öka tillgängligheten på litteratur och media.

NU vill ha ett kulturcentrum för bibliotek, kulturarrangemang och samhällsdebatter, som kan vara ett offentlighetens vardagsrum. Låt kulturen bli en del av Ulricehamns varumärke och ytterligare ett ansikte utåt!

Mats Bogren

Mikael Levander

Lisa Åkesson

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait