De äldre ska inte betala priset

Varför ska de äldre få betala priset?

Det har den senaste tiden skrivits om äldreomsorgens problem att hålla budget, men att man nu är i balans. Det är givetvis viktigt att de ekonomiska ramarna följs i de kommunala verksamheterna. Dock måste det finnas en förmåga att tidigt lyssna när det påkallas vilka konsekvenser det kan bli med en för snäv budget.

Det är politikens uppgift att skapa ekonomiska förutsättningar och prioritera de skattemedel man har att förfoga över. Nu är man glad över att äldreomsorgens budget hålls, men tyvärr är det inte helt oväntat de äldre som nu får betala med en allt sämre kvalitet.

Just detta är en av anledningarna till att Nya Ulricehamn finns med i höstens val.

Vi ställer inte upp på en resursfördelning och prioritering av kommunens ekonomi som inte ser till den enskilde medborgarens bästa. Varför ska de äldre drabbas för att budgetramen är för liten? Kommuninvånare, äldre som yngre, har rätt att ställa krav på den verksamhet man betalar skatt till.

Nya Ulricehamn vill uppnå det bland annat genom att den kommunala organisationen ses över och att andra prioriteringar görs. Om den ekonomiska kostymen dessutom är för liten är en sista utväg en höjning av den kommunala skatten. Vi vet att många är beredda att lägga, låt oss säga, 25 öre extra om man vet att de prioriteras rätt (Ulricehamns kommun ligger för övrigt under medel i länet).

Vi vill också att kommunen upprättar olika typer av boende för äldre i skilda delar av kommunen. Det behövs äldreboende, trygghetsboende och demensboende, då människor blir allt äldre, vilket i sin tur ställer högre krav på äldrevården. Nya Ulricehamn vill här göra en satsning på nya äldreboenden då det idag är lång kö för att få en lägenhet. Andra kostnadskrävande projekt får vänta tills vi garanterat en hög kvalitet i kommunens kärnverksamheter.

Mats Bogren

Mikael Levander

Veronika Varggårdh

Åke Wallgren

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait