Cykelparkering Hökerumsmotet

Motion om cykelställsparkering vid pendelparkering vid Hökerumsmotet

Om du vill åka buss ifrån Ulricehamnsmotet så finns det både en pendelparkering och en cykelställsparkering i anslutning till busshållplatsen. Vid Hökerumsmotet finns en pendelparkering, men inte någon cykelställsparkering.

Därför föreslår Nya Ulricehamn:

Att en cykelställsparkering iordningställs vid Hökerumsmotet snarast möjligt och att man ser över om det kan vara aktuellt på något mer ställe i kommunen! Skulle det visa sig att det inte är kommunen som är ansvarig för att iordningsställa cykelställsparkeringar önskar vi att frågan skickas vidare till berörd part!

Ulricehamn 2016-04-25

Mikael Levander

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait