Skattehöjning är en sista utväg

I insändaren fokuserade vi på att det är de äldre som nu får betala priset i form av försämrad service för att kommunen inte har tilldelat verksamheten tillräckligt med pengar, men kommunen slår sig för bröstet då budgeten nu är i balans.

Att se över kommunens nya organisation (inte den politiska) är nödvändigt för att se om den är effektiv och ekonomisk. Här kan man inte tala om reella siffror förrän det är gjort. En eventuell skattehöjning är däremot konkret och den kan vi tänka oss att använda som en sista utväg.

Vi skriver också om att prioritera kärnverksamheterna och inte andra kostnadskrävande projekt, och ja, vi hade gjort omprioriteringar i satsningen på Lassalyckan.

Det är en fantastisk anläggning men det är nuvarande politiker som fattat beslutet att tömma kassakistan. Att fortsätta ifrågasätta Lassalyckansatsningen leder ingenstans.

Vi blickar hellre framåt och noterar hur flitigt den används och väljer i stället att dra nytta av den som ytterligare en positiv aspekt i marknadsföringen av Ulricehamns kommun. Det vi kan vara med och påverka är kommande satsningar. Alla större nyetableringar medför extra kommunala kostnader.

Nya Ulricehamn hade gärna sett en mer central placering av Ica Maxi, då vi värnar om centrumhandeln.

Basth undrar också kring vår syn på miljö- och skolfrågorna. Vad vi vill i de frågorna finns att läsa på vår hemsida och kommer också tydligt att finnas i vårt kommande valmaterial.

Men klart är att skolan är en av våra kärnfrågor (vilket vi tidigare skrivit om i insändare). Vi delar uppfattningen att nedmonteringen av kommunens miljöarbete måste återupprättas.

Mats Bogren

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait