Vi valde dialog

Dialog bättre än konfrontation

Genom en valtekniska samverkan utgör Nya Ulricehamn, Centerpartiet och Miljöpartiet den största grupperingen i Ulricehamns kommunfullmäktige.

Varje parti har sitt eget handlingsprogram, lägger sin egen budget och tar ställning i enskilda frågor efter eget hjärta. Genom vår valtekniska samverkan har vi fått ett större inflytande och bättre insyn i den lokala politiken.

Att vi fått större inflytande och utgör en konstruktiv opposition är något vi tror att våra väljare uppskattar, respekterar och föredrar.

Den tidigare så starkt befästa blockpolitiken i kommunen håller på att luckras upp och möjligheten att diskutera sakfrågorna har ökat.

Våra fem mandat i kommunstyrelsen gav oss rätt till två av fyra platser i det beredande utskottet (BU), vilket hade skapat en problematisk situation för den nuvarande majoriteten bestående av S och V med stöd av M, FP och KD.

Vi valde dialog framför konfrontation och avstod en av platserna, allt för att sakfrågorna ska kunna diskuteras och för att få till stånd en öppen debatt om nödvändiga åtgärder som vi tror behövs för att utveckla Ulricehamns kommun i en mer positiv riktning.

Vi har mötts med respekt för detta och känner att en ny samarbetston har tagit vid i den lokala politiken.

Vi tror att våra väljare kommer att se detta genom ett ökat fokus på våra partiers olika hjärtefrågor, vare sig det gäller ökade insatser för särskilda boenden, förberedelseklasser, klimat och miljöarbete i Ulricehamn eller en jämnare regional utveckling i hela kommunen.

Detta kallar vi en konstruktiv politik.

MIKAEL LEVANDER (NU)

ROLAND KARLSSON (C)

ARNE FRANSSON (MP)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait