Politisk medverkan på brukarråd

Motion avseende politisk medverkan vid brukarrådsmöten på kommunens högstadieskolor

Sektor lärande i Ulricehamns kommun har flera utmaningar framför sig och då inte minst högstadieskolorna där förbättrad måluppfyllelse och framtida skolstruktur är exempel på viktiga frågor som är aktuella.

Viktiga informationskällor kring hur verksamheterna fungerar samt vilka förbättringsområden som finns, är skolpersonal och vårdnadshavare. Dessa kunskapskällor bör vara viktig för oss politiker, då den ger oss en direkt inblick i hur verksamheten fungerar och utför sitt uppdrag. Informationen kan vi sedan väga och jämföra med det vi får från förvaltningen.

Tyvärr finns idag inget forum där ansvariga politiker har möjlighet att inhämta sådan information på ett enkelt och otvunget sätt. Istället ser vi en ökad distansering mellan ansvariga politiker, förvaltning, personal och vårdnadshavare och att oförståelsen mellan verkliga behov och politiska beslut blir allt djupare.

Därför föreslår Nya Ulricehamn:

Att förvaltningen i samförstånd med rektorer från och med hösten 2018 inrättar permanenta platser för ansvariga skolpolitiker i de brukarråd som finns på kommunens två högstadieskolor.

Brukarråd hålls vanligtvis 1-2 ggr per termin och skulle vara ett bra tillfälle för ansvariga politiker att få en nära och tydlig insikt i hur elever och föräldrar uppfattar verksamhetens kvalitet och förmåga att utföra sitt uppdrag. Ansvariga politiker skall inte använda tillfällena till att presentera förslag på åtgärder utan skall istället se mötestillfällena som en ny, modern form av medborgardialog. Samtidigt skapas ett nytt och lättillgängligt sätt för kommuninvånarna att möta och diskutera med ansvariga politiker om skolans utveckling. Nya Ulricehamn anser att dessa möten också blir viktiga informationskällor för framtida politiska beslut avseende utvecklingen av kommunens högstadieskolor.

Motionens grundtanke är att man genom denna möjlighet skapar en öppnare och rakare dialog mellan de politiska beställarna och den som använder den beställda tjänsten.

Ulricehamn 2018-06-19

Mikael Levander

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait