Skattehöjning kan höja kvalitén

Mer pengar i systemet höjer kvalitén

Det är ett intressant politiskt läge i Ulricehamns kommun med en styrande minoritet samt två grupperingar som vill göra anspråk på oppositionsrollen, där den ena dessutom lägger fram en gemensam budget med Socialdemokraterna (som V också stödjer).

Oppositionen, bestående av C, MP och NU, lägger fram varsin budget inför kommunfullmäktiges sammanträde på måndag. Treparti-alliansen beskriver i tisdagens UT att man lämnat efter sig en väl fungerande verkstad.

Där menar Nya Ulricehamn (NU) att verkligheten ser helt annorlunda ut och det avspeglar sig också i vår budget. Det finns mycket som behöver åtgärdas i den kommunala verksamheten och det måste ske nu.

Efter omprioriteringar i förvaltningens budgetförslag är vår mening att det ändå saknas nödvändiga resurser för kärnverksamheterna. Därför måste budgeten förstärkas med cirka tio miljoner kronor och i det läget finns ingen annan möjlighet än att föreslå en skattehöjning om 25 öre.

För att illustrera konsekvensen av en höjning handlar det om cirka 60 kronor i månaden för en medelinkomsttagare. Det här var också något som vi flaggade för inför valet.

Vi måste satsa på skolan och vi lägger fram konkreta åtgärder som måste till under 2015. Antalet elever i behov av särskilt stöd ökar och vi vill därför uppnå ett mål om en speciallärare per 100 elever eller minst en per skola.

Elevhälsan måste också stärkas med ytterligare skolsköterska och kurator. Fasta vikarier i en pool krävs för att eleverna ska ha tillgång till behöriga lärare även när ordinarie är borta.

Förberedelseklasser för nyanlända barn måste inrättas. Investeringar på inom- och utomhusmiljön vid grundskolorna måste göras (speciellt landsbygdsskolorna). Dessutom är det dags att även Ulricehamns kommun inser att skolan måste satsa på digitala verktyg för elever i F-6.

Behoven är stora även inom äldreomsorgen, där en ökad grundbemanning måste till för att klara verksamheten. Vi vill också projektera nya trygghetsboenden under nästa budgetår. Ulricehamn har tidigare varit en bra miljökommun, men under senaste mandatperioden har vi halkat långt efter. Här måste vi bland annat åter stärka upp tjänsterna som kommunekolog och miljöstrateg.

Att lägga en budget handlar om att göra prioriteringar, men också om att se verklighetens behov. Vi tror att det finns en bred acceptans för en skattehöjning för att bygga en bättre kommun för alla.

Mikael Levander

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait