Prio på kärnverksamheterna

Kärnverksamheterna får inte tillräckligt med pengar

Att starta ett nytt politiskt parti är ett stort och spännande demokratiprojekt. Därför vill vi bjuda in och involvera er medborgare på ett sådant sätt att sakfrågor går att påverka. Inte bara genom det vi kallar representativ demokrati vid val vart fjärde år, det handlar om en kontinuerlig dialog.

Vi vill veta vad som diskuteras ute på arbetsplatserna och kring fikaborden. Vi vill veta vad just du tycker är viktigt. Vad tycker de anställda inom Ulricehamns kommun om sin situation? Har människor lyssnats på och har de kunnat påverka? Vågar man säga vad man tycker? Vi har kommunens kärnverksamhet som prioritering och det menar nog alla partier att de har. Skillnaden är att vi kommer att prioritera den. Tills önskad kvalité är nådd får exempelvis stora kostnadskrävande projekt stå tillbaka.

Skolan är en av de viktigaste verksamheterna i kommunen och det är också därför vi börjar med att presentera vår vision här.

Barn och ungdomar måste få den bästa utbildningen vi kan ge dem. Vi vill att skolans organisation utvärderas och ses över. Vi vill att skolor och områden ska drivas som enskilda resultatenheter för att skapa en lokal förankring där rektor som pedagogisk ledare får ett eget ansvar tillsammans med personalen.

Under kommande mandatperiod kommer vi inte att medverka till att välfungerande skolor på landsbygden läggs ned. En bra kvalité måste få kosta och det är kvalitén (elevernas välmående och resultat) som kommer i första hand, inte den ekonomiska.

Vi vill se över den resursfördelnings- och inkluderingsmodell som Ulricehamns kommun använder sig av. Olika typer av lovskola är att betrakta som ett misslyckande för skolan och resurser skall finnas under ordinarie läsår för att stötta elever som riskerar att inte nå målen. Vi vill se fler pedagoger i stora klasser och färre antal barn i grupperna på förskolan. Skolorna i kommunen ska ligga i framkant vad det gäller digitala lärmiljöer. Det är ett axplock av vad som behöver göras för att Ulricehamn skolor ska nå toppen, där vi idag ligger i botten. Genom att lyssna till elever, vårdnadshavare, lärare och rektorer finns möjlighet att skapa en av Sveriges bästa skolor och barnomsorg.

Kommunen måste också satsa på sina skolbyggnader. Framförallt på landsbygden där det i flera fall är ett så eftersatt underhåll av lokalerna att tankarna går till de gamla öststaterna. Här har elever och personal sin arbetsplats. Skulle det vara tänkbart för en kommunal chefstjänsteman att ha en sådan arbetsmiljö? Skolgårdarna har fått förfalla och saknar stimulerande lekredskap. Vart tog barnens bästa vägen?

Vi vågar se den enskilde människan, dess behov och åsikter. Nya Ulricehamn finns för att människan behöver sättas i centrum och lyssnas till. Vi vill satsa på kärnverksamheterna på ett nytt sätt. Vi vill göra skillnad!

Mats Bogren

Per Håkansson

Mikael Levander

Lisa Åkesson

Nya Ulricehamn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait